Fotografering till Inmotec

Foto- & filmproduktion

Formverktyg är något de flesta antagligen inte har hört talas om. Det som är intressant är hur mycket av det vi konsumerar idag är skapat i just ett formverktyg. Att ett företag i Alvesta producerar verktyg till några av de mest kända varumärkena i nationellet & internationellt var väldigt imponerande. Vi ville genom bild visa hur det kan se ut när ett formverktyg tillverkas & inkludera medarbetarna i materialet för att göra det mer personligt.

Gruppbild på medarbetarna på företaget Inmotec

Tre glada personer